კატეგორიები ()

პარტნიორები (15)

დაჯავშნე სასტუმრო Booking.com-ზე და დააგროვე მეტი PLUS ქულა სტატუსის შესაბამისად.

ოვს

გადაიხადე სტუდენტური ბარათით და დააგროვე გა-3-მაგებული PLUS ქულები

დანკინ დონატსი

გადაიხადე საქართველოს ბანკის ბარათით და დააგროვე გა-2-მაგებული PLUS-ები სტატუსის შესაბამისად. ნაღდი ფულით გადახდისას კი 1 ლარი=1 PLUS.
შეთავაზება