კატეგორიები ()

პარტნიორები (16)

დაჯავშნე სასტუმრო Booking.com-ზე და დააგროვე მეტი PLUS ქულა სტატუსის შესაბამისად.

სოკარი

გადაიხადე საქართველოს ბანკის ბარათით და დააგროვე გა-5-მაგებული PLUS-ები სტატუსის შესაბამისად. ნაღდი ფულით გადახდისას კი 1 ლარი = 1 PLUS.

დანკინ დონატსი

გადაიხადე საქართველოს ბანკის ბარათით და დააგროვე გა-2-მაგებული PLUS-ები სტატუსის შესაბამისად. ნაღდი ფულით გადახდისას კი 1 ლარი=1 PLUS.
შეთავაზება