31 დეკემბრამდეჩაერთეთ PLUS-ში და მიიღეთ

საჩუქრად
PLUS ქულები!

ურთიერთობას
მოაქვს პლუსი

გაიგე მეტი

გადაიხადე BOOKING.COM-ზე
და მიიღე 10x ქულები
სტატუსის შესაბამისად

გაიგე მეტი

რა არის PLUS?

საქართველოს ბანკი წარმოგიდგენთ
ურთიერთობის პროგრამა PLUS-ს!

ჩაერთეთ უფასოდ, ისაგებლეთ სტატუს უპირატესობებით და დააგროვეთ PLUS ქულები

PLUS სტატუსი
  • მიიღეთ სტატუსი და ისარგებლეთ საბანკო, ჯანდაცვისა და სადაზღვეო უპირატესობებით.
  • მეტ ურთიერთობას მოაქვს მეტი სტატუსი და მეტი სარგებელი.
PLUS ქულები
  • დააგროვეთ Plus-ები ნებისმიერ გადახდაზე + ანგარიშზე ნაშთზე + მეგობრის მოწვევით და გადაცვალეთ თქვენთვის სასურველ ნივთებსა და მომსახურებაზე
  • მეტ ურთიერთობას მოაქვს მეტი Plus

რა PLUS მოაქვს სტატუსებს?

CLASSIC+
SILVER+
GOLD+
PLUS ქულა
გადახდასა და ნაშთზე
ქულა ირიცხება ნებისმიერი ბარათით გადახდილ ყოველ 1 ლარზე, ასევე მიმდინარე ანგარიშზე თვის საშუალო ნაშთზე*:

Classic+ 1.25+
Silver+ 1.5+
Gold+ 1.75+

* ყოველ 10 ლარზე, თუ თვის საშუალო ნაშთი მეტია 100 ლარზე
%
ფასდაკლება
საკრედიტო ბარათის ღირებულებაზე
ფასდაკლება საკრედიტო ბარათის წლიურ ღირებულებაზე/ლიმიტის დამტკიცების საკომისიოზე:

Classic+ 10%
Silver+ 25%
Gold+ 50%
პრიორიტეტი
მომსახურება სერვის ცენტრებსა და სატელეფონო ცენტრში
ურიგო მომსახურება სერვის ცენტრებში.
გამოყოფილი სატელეფონო ცენტრის ნომერი: 2 444 442
ქულა ირიცხება ნებისმიერი ბარათით გადახდილ ყოველ 1 ლარზე, ასევე მიმდინარე ანგარიშზე თვის საშუალო ნაშთზე*:

Classic+ 1.25+
Silver+ 1.5+
Gold+ 1.75+

* ყოველ 10 ლარზე, თუ თვის საშუალო ნაშთი მეტია 100 ლარზე
ფასდაკლება საკრედიტო ბარათის წლიურ ღირებულებაზე/ლიმიტის დამტკიცების საკომისიოზე:

Classic+ 10%
Silver+ 25%
Gold+ 50%
ურიგო მომსახურება სერვის ცენტრებში.
გამოყოფილი სატელეფონო ცენტრის ნომერი: 2 444 442
%
დაფინანსება
სამედიცინო გამოკვლევებზე
თანადაფინანსება „სამედიცინო გამოკვლევების პაკეტზე“:*

Classic+ 25%
Silver+ 35%
Gold+ 50%

*სისხლის საერთო ანალიზი, TSH, ანალიზი ელექტროლიტებსა და სისხლში ქოლესტერინის დონის განსაზღვრაზე
%
დაფინანსება
ექიმთან ვიზიტზე
თანადაფინანსება ოჯახის ექიმთან ვიზიტზე:

Classic+ 100%
Silver+ 100%
Gold + 100%*

თანადაფინანსება სპეციალისტ ექიმთან ვიზიტზე:

Silver+ 50%
Gold + 100%

*Gold+ სტატუსისათვის ოჯახის ექიმთან წელიწადში 2 უფასო ვიზიტი
საჩუქრად
სადაზღვევო ლიმიტი
საჩუქრად მეზობლის წინაშე ქონებრივი პასუხისმგებლობის დაზღვევა:

Classic+ 1 000 ₾
Silver+ 5 000 ₾
Gold + 10 000 ₾
თანადაფინანსება „სამედიცინო გამოკვლევების პაკეტზე“:*

Classic+ 25%
Silver+ 35%
Gold+ 50%

*სისხლის საერთო ანალიზი, TSH, ანალიზი ელექტროლიტებსა და სისხლში ქოლესტერინის დონის განსაზღვრაზე
თანადაფინანსება ოჯახის ექიმთან ვიზიტზე:

Classic+ 100%
Silver+ 100%
Gold + 100%*

თანადაფინანსება სპეციალისტ ექიმთან ვიზიტზე:

Silver+ 50%
Gold + 100%

*Gold+ სტატუსისათვის ოჯახის ექიმთან წელიწადში 2 უფასო ვიზიტი
საჩუქრად მეზობლის წინაშე ქონებრივი პასუხისმგებლობის დაზღვევა:

Classic+ 1 000 ₾
Silver+ 5 000 ₾
Gold + 10 000 ₾

შეადარე PLUS სტატუსები

Plus-ი ყოველ გადახდილ 1 ლარზე

1.25+
1.5+
1.75+

ფასდაკლება საკრედიტო ბარათის წლიურ ღირებულებაზე

10%
25%
50%

Plus-ი ანგარიშზე განთავსებულ თვის საშუალო ნაშთის ყოველ 10 ლარზე

1.25+
1.5+
1.75+

პრიორიტეტი მომსახურებისას სერვისცენტრებსა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრში

-
-

უფასო ვიზიტი ოჯახის ექიმთან

წელიწადში ერთხელ
წელიწადში ერთხელ
წელიწადში ორჯერ

თანადაფინანსება სპეციალისტ ექიმთან ვიზიტზე წელიწადში ერთხელ

-
50%
უფასო

თანადაფინანსება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე

20%
50%
70%

თანადაფინანსება სამედიცინო გამოკვლევის პაკეტზე

25%
35%
50%

საჩუქრად მეზობლის წინაშე ქონებრივი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

1,000 ₾
5,000 ₾
10,000 ₾

საბანკო უპირატესობები

Plus-ი ყოველ გადახდილ 1 ლარზე 1.25+ 1.5+ 1.75+
ფასდაკლება საკრედიტო ბარათის წლიურ ღირებულებაზე 10% 25% 50%
Plus-ი ანგარიშზე განთავსებულ თვის საშუალო ნაშთის ყოველ 10 ლარზე 1.25+ 1.5+ 1.75+
პრიორიტეტი მომსახურებისას სერვისცენტრებსა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრში - -

სამედიცინო კორპორაცია EVEX-ის უპირატესობები

უფასო ვიზიტი ოჯახის ექიმთან წელიწადში ერთხელ წელიწადში ერთხელ წელიწადში ორჯერ
თანადაფინანსება სპეციალისტ ექიმთან ვიზიტზე წელიწადში ერთხელ - 50% უფასო
თანადაფინანსება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე 20% 50% 70%
თანადაფინანსება სამედიცინო გამოკვლევის პაკეტზე 25% 35% 50%

სადაზღვევო კომპანია ალდაგის უპირატესობები

საჩუქრად მეზობლის წინაშე ქონებრივი პასუხისმგებლობის დაზღვევა 1,000 ₾ 5,000 ₾ 10,000 ₾

შეამოწმე შენი სტატუსი

სტატუსის გასაგებად მონიშნე შენი პროდუქტი

თქვენი სტატუსია

ჩაერთეთ პროგრამაში და დააგროვეთ PLUS-ები.
სტატუსის უპირატესობებით სარგებლობისთბის საჭიროა ფლობდე მინიმუმ 2 პროდუქტს

პროგრამაში ჩასართავად გვეწვიეთ ნებისმიერ სერვისცენტრში

ან

მოგვწერეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ
დაგიკავშირდებით

როგორ დააგროვო PLUS-ები?

გადახდებზე
გადაიხადე ყველგან და საჩუქრად მიიღე Plus-ები
ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე
მიიღე Plus-ები ანგარიშზე
განთავსებულ თვის საშუალო ნაშთზე
მეგობრის მოწვევით
მოიწვიე მეგობარი, გაუწიე რეკომენდაცია საქართველოს ბანკის პროდუქტებს და მიიღე PLUS-ები საჩუქრად!
გადახდებზე
გადაიხადე ყველგან და საჩუქრად მიიღე Plus-ები
გადაიხადეთ ბარათით, სტიკერით ან TSKAPP-ით ნებისმიერ პოსტერმინალის გამოყენებით, ასევე ინტერნეტბანკითა და
საქართველოს ბანკის გადახდის აპარატით, ყველა ონლაინმაღაზიაში და ყოველ გადახდილ 1 ლარზე მიიღეთ საჩუქრად Plus-ები;

პროგრამის ყველა მონაწილე აგროვებს Plus-ებს:

Gold + 1 ₾ = 1.75 PLUS
Silver + 1 ₾ = 1.5 PLUS
Classic + 1 ₾ = 1.25 PLUS
Express + 1 ₾ = 1 PLUS
ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე
მიიღე Plus-ები ანგარიშზე
განთავსებულ თვის საშუალო ნაშთზე
დააგროვეთ Plus-ები ანგარიშზე განთავსებული თვის საშუალო ნაშთის ყოველ 10 ლარზე

Plus-ებს აგროვებს პროგრამის ყველა მონაწილე:

Gold + 1.75 PLUS
Silver + 1.5 PLUS
Classic + 1.25 PLUS
Express + 1 PLUS

Plus-ები ირიცხება ყოველი თვის ბოლოს, თუ თვის საშუალო ნაშთი მეტია 100 ლარზე.
მეგობრის მოწვევით
მოიწვიე მეგობარი, გაუწიე რეკომენდაცია საქართველოს ბანკის პროდუქტებს და მიიღე PLUS-ები საჩუქრად!

მოიწვიე მეგობარი

მონიშნე პროდუქტი

მიიღე Plus+ ქულები საჩუქრად! მონიშნე მეგობრის პროდუქტები

  • 500
  • 500
  • 1,000
  • 5,000
პირობებს

მოწვევა წარმატების განხორციელდაროგორ გაიგოთ რამდენი PLUS დააგროვეთ?

დაგროვილი PLUS-ების შესამოწმებლად
აკრიფეთ SMS ტექსტი – PLUS და გაგზავნეთ ნომერზე – 4444

როგორ გადაცვალოთ  PLUS-ები?

კატალოგი
სავაჭრო ობიექტები
ონლაინ სერვისები

მობილური კავშირი

შეავსე ნებისმიერი მობილურიოპერატორის
ბალანსი Plus ქულებით

კომუნალური მომსახურება

გადაიხადე დენი, წყალი, გაზი და და სხვა
კომუნალური ქულებით

სხვა

გადაიხადეთ ტელევიზიის, ტელეფონის
გადასახადები ქულებით

ტელეკომუნიკაცია, ინტერნეტი და სხვა

გადაიხადე ინტერნეტი Plus ქულებით

ტრანსპორტი

შეავსეთ მეტროს და ავტობუსის ბალანსი
Plus ქულებით